news-details

اسفناج

اسفناج و همچنین سایر سبزیجات تیره و برگ دار، مانند کلم پیچ شامل دو آنتی اکسیدان است که در ماکولا ذخیره می شود. ماکولا آن قسمت از شبکیه چشم است که از چشم در برابر نور صدمه زننده، محافظت می کند. این آنتی اکسیدان ها لوتئین و زاگزانتین هستند. لوتئین یک رنگدانه زرد پر رنگ است که در برگهای گیاهان یافت می شود و زیگزانتین یک کاروتنوئید است که در شبکیه چشم و بسیاری از گیاهان مانند اسفناج یافت می شود.از آنجا که میزان متابولیسم چشم به طور ویژه ای بالا است، انرژی زیادی مصرف می کند و نیاز مضاعف به محافظت آنتی اکسیدانی وجود دارد.

به اشتراک گذاری این مطلب!