news-details

رونالدینیو برزیلی که این اواخر کارش به زندان هم کشیده شد از ۱۳ سالگی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

رونالدینیو برزیلی که این اواخر کارش به زندان هم کشیده شد از ۱۳ سالگی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.در یک مسابقه تیم او با نتیجه ۲۳ بر صفر پیروز شد.هر ۲۳ گل تیم را این جادوگر به ثمر رساند و همین مسئله باعث شد تا پای او به رسانه ها باز شود ،باز شدنی که انگار پایانی ندارد!

به اشتراک گذاری این مطلب!