news-details

فوتبال " سخیف"

سخنان داریوش مصطفوی با عضو فراکسیون فرهنگی ورزش برای آنهایی که سالها است در این اقلیم زندگی می کنند نمی تواند مایه شگفتی باشد. این که عضو کمیسون فرهنگی مجلس به جای آن که  طلب بخشش کند و از کلمه " سخیف "   استفاده کرد و می گوید نباید " ملا لغتی " باشیم هم جای  تعجب ندارد زیرا ما دهه ها از سوی بزرگترین مقامهای کشور جملات  عجیبی چون  "آن ... را لو لو برد " و یا " تحریم ها کاغذ پاره ای بیش نیست "... و حتی بدتر را هم شنیده ایم و این که عضو کمیسیون فرهنگ پارلمان کشور آن گونه صحبت می کند ما را متعجب نمی کند که اگر این گونه نبود  انحطاط  فرهنگی و اخلاقی  تا این حد گسترده در این کشور را شاهد نبودیم. این که عضو کمیسیون فرهنگ کشور فکر می کند با تلفن به وزارتخانه مشکل فساد فوتبال حل می شود و یا این که نمی داند مشکل فساد و تباهی و نابودی  ورزش که بیش از چند دهه وجود دارد و در همین به اصطلاح خانه ملت بارها کمیسیون های تحقیق در مورد فساد، راهی ناکجا آباد فراموشی و اهمال و لاپوشانی و ... شده است هم ما را متعجب نمی کند اما از آقای مصطفوی تعجب می کنیم که به ایشان بر می خورد که چرا از واژه " سخیف " برای مجموعه فوتبال استفاده می شود.
آقای مصطفوی ! این فوتبال سخیف است زیرا امثال شما بودید که از اول انقلاب پستهای مختلف  در ورزش فوتبال داشتید آن را سخیف کردید. این شما ها بودید که در زمان ریاست بر پست ریاست و دبیر فدراسیون فوتبال چشم بسته مطیع اوامر روسای تربیت بدنی بودید که هیچ از فوتبال و ورزش نمی دانستند و شما برای حفظ سمت حاضر شدید  به آن جز " بلی قربان " نگوئید .
آقای مصطفوی ! این شما نبودید که با چند دقیقه ملاقات با علی آبادی آشکارا اعتراف کردید که چندین سال درس مدیریت از ایشان آموختید؟
  آیا پیشکسوتانی چون شما نبودید که سالها در مورد غارت باشگاه های بزرگی چون تاج و پرسپولیس ... که افتخار پوشیدن پیراهن آن را داشتید، سخن نگفتید؟
چرا از واژه " سخیف " برای فوتبال خشمگین شدید؟ این فوتبال چون فرهنگ و آموزش و پرورش و اقتصاد و بانک داری و تجارت و مراودات بین المللی  و... سخیف شده است چون افراد اهل عمل کنار گذاشته شدند و آنهائی هم که  چون شما ماندند مجیز گوی سیاسیونی شدند که در همه عرصه ها ایران ما را سخیف کردند
آقای مصطفوی ! جایگزین کردن مایلی کهن به جای حجازی ها و سکوت در ..... و بی اعتنایی به سردارانی چون .... نابودی تاج و دارایی ... و فوتبال حیات خلوت سیاسیون سخیف است.

به اشتراک گذاری این مطلب!