news-details

توهم فرهنگ

سوم  ماه مه  به نام " روز جهانی آزادی مطبوعات "  از سوی یونسکو نام گذاری شده است . از مشروطیت به دنبال " رسانه  آزاد" هستیم اما دیدگاه ها در مورد کلمه "آزادی رسانه " فرق دارد . برای برخی  واژه " رسانه  آزاد "  رویائی و تلاش برای داشتن چنین  ایده ای آنها  را به یاد " توقیف " و " سلب امتیاز " و " زندان "  و«مرگ»  می اندازد . از سوئی دیگر در سالهای اخیر با توجه به گسترش رسانه ها خصوصا  درفضای مجازی و استفاده از اپلیکیشن هائی چون توئیتر و واتس آپ و تلگرام و اینستاگرام و ... مقوله "رسانه آزاد " به گونه ای دیگر به چالش کشیده شده است و مشاهده می کنیم در  فضای مجازی "توهین " و " افترا " و " جعل اخبار " و " جعل واقعیت " و " تخریب " و "... به گونه ای افزون شده است که به نظر راه کاری برای کنترل آن وجود ندارد بی گمان  حکایت "آزادی " مترادف با " اغتشاش "  می شود . یکی از مباحثی که در سالهای اخیر از آن صحبت شده است  تغییرات در یک جامعه و پوست اندازی آن است . عده ای معتقدند که یک جامعه باید با  کار و ارتقا فرهنگی  و در بازه زمان  طولانی و یا حداقل میان مدت تغییر کند که به نوعی به آن " رفرم " یا واژه مخدوش شده این سالهایعنی " اصلاحات" می نامند و عده ای بر خلاف نظر اولیه  به " انقلاب "  در بازه زمانی کوتاه نظر می دهند که تاریخ نشان می دهد که  گروه اول موفق بوده اند در مورد "آزادی مطبوعات " و اصولا "آزادی رسانه " نقش فرهنگ  سازی حیاتی است از یاد نبریم اولین روزنامه ایرانی یک صد و هشتاد و پنج سال پیش به نام " کاغذ اخبار "  که ترجمه فارسی از واژه روزنامه به زبان انگلیسی * بود به چاپ رسید اما  نخستین روزنامه  جهان  دویست و  سی و دو سال قبل از " کاغذ اخبار " چاپ  شده بود! این بیش از  دو قرن تفاوت رسانه ای  نشانه روشنی برای فاصله فرهنگ  رسانه ای و مقوله  استفاده صحیح و تعریف آزادی  رسانه  دارد . باید مطمئن بود که "آزادی رسانه " تنها توسط مخاطبین آن تضمین می شود مخاطبینی که  با  ارتقا  فرهنگ به مدد آموزش صحیح  نقد معنی " نفرت " و " تخریب " ... برایشان ندارد و  به هر قیمتی  حاضر به رسانه ای شدن نبوده و در پی دانائی بجای  نمایش دیکتاتورهای درونشان باشند . باید گفت " رسانه آزاد " بدون انسانهای آزاد اندیش و با دانش و فرهنگ و صبور  رویائی ناممکن است و در حد شعار چون  ادعای فرهنگ چند هزار ساله  ملت ما  است و بیشتر حکایت توهم دارد  چون آزادی رسانه که جایگاهی فراتر از رویاهای ما دارد  افسوس

 

به اشتراک گذاری این مطلب!