news-details

روایت یک فوتبالی از تقسیم کیلویی پست ها در دولت؛ برایم حکم مدیر کلی زدند!

" اختصاصی نود پرس "

در همه این سالها عادت کرده ایم به تقسیم کیلویی پست و سمت ها در دولتهای مختلف به افرادی که نه سواد این کار را دارند و نه تخصص و تجربه و تحصیلات مرتبط با آن پست و مقام را اما اینقدر اخبار انتصاب های مضحک و حرص در بیار را شنیده و خوانده‌ایم که اگر یک انتصاب درست و اصولی را ببینیم به عقل و هوش خودمان شک می کنیم!


اما بشنوید روایت یک فوتبالی از تقسیم کیلویی پست و سمت‌ها در دولت محمود احمدی نژاد که این روزها خودش در نقش شزم و سوپر من ظاهر شده و برای کشور و دولت مردان بدتر از خودش نسخه می پیچد! این فرد فوتبالی که در اکثر دوره های فدراسیون فوتبال نقش های کلیدی دارد خاطره جالبی در این ارتباط تعریف می کند. وی در این ارتباط می گوید: دولت احمدی نژاد تازه روی کار آمده بود که یکی از دوستان نزدیکم که رئیس یکی از ستادهای انتخاباتی  احمدی نژاد بود با اصرار از من خواست به دفترش بروم. وی در دفتر کاری اش از من چندین و چند عکس گرفت و بعد فقط مدرک تحصیلیم را پرسید بدون اینکه رشته فارغ التحصیلی مرا سئوال کند. چند روز بعد دیدم این دوست من با حکم مدیر کلی بیمه ..... سراغم آمد و در حالیکه خودش دیپلم هم نداشت برایش حکم معاونت مرا زده بودند تو گویی این پست و انتصاب من هم برای این بود که برای خودش یک پست و منصب درست و حسابی جور کند و چون خودش مدرک نداشت حداقل اینطوری برایش حکم بزنند و مقام و منصب کادو پیچ کنند! این فرد با تجربه فوتبالی ادامه خاطره اش را اینگونه تعریف می کند: احمدی نژاد گفته بود ۲۵۰۰ پست و مقام کلیدی کشور در دست اصلاح طلبان است. خودم  انتصاب ۴۰۰ پست و مقام را انجام می دهم و جابجابی سایر پست ها را به اطرافیانش سپرده بود. من علیرغم اصرارهای دوستم این پست را نپذیرفتم. چند وقت بعد دوباره به دیدنم آمد در حالیکه دو پست مهم برایش حکم زده بودند و احمدی نژاد ۸ میلیارد تومن در حسابش پول ریخته بود و گفته بود برو جهادی کار کن بعدا فاکتورهایش را برایم بیاور!


جالب اینجاست که احمدی نژاد قبل از روی کار آمدن وعده داده بود مدیران کارآمد و متخصص دولت اصلاحات را جابجا نکند و دست به آنها نزند اما بعد از به دست گرفتن قدرت حتی به آبدارچی ها هم رحم نکرد!

به اشتراک گذاری این مطلب!